Radca prawny Monika Zielony

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po uzyskaniu tytułu mgr prawa podjęła pracę na stanowisku prawnika w renomowanej kancelarii radcy prawnego położonej na obszarze województwa śląskiego, gdzie zdobyła wieloletnie doświadczenie zawodowe, specjalizując się głównie w sprawach cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy.

W 2012 r. podjęła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską. Autorka kilku publikacji naukowych:

„Niezdolność do pracy z powodu choroby a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 §1 pkt 1 k.p.” Monitor Prawniczy nr 13/2014,

„Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z mianowanym urzędnikiem służby cywilnej” (w:) „Zatrudnienie w administracji publicznej” red. H. Szewczyk, Warszawa 2014;

„Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych” (w:) „Wybrane obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków zawodowych”, red. H. Szewczyk, Warszawa 2016,

„Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem telepracowników” (w:) „Wybrane obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków zawodowych”, red. H. Szewczyk, Warszawa 2016.

Po złożeniu egzaminu zawodowego, zdobyła tytuł zawodowy radcy prawnego (KT3956) i prowadzi własną kancelarię radcy prawnego w Tarnowskich Górach. W pracy zawodowej współpracuje ze specjalistami z wielu dziedzin prawa, w tym innymi radcami prawnymi, adwokatami i doradcą podatkowym.

W swoich działaniach radca prawny Monika Zielony stawia na nowoczesność, co umożliwia jej aktywność na obszarze całego kraju. Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i u Klienta, a także przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Świadczenie usług prawnych obejmuje m. in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i analiz, sporządzanie pism procesowych, wniosków i wezwań do zapłaty, negocjowanie i opiniowanie umów, przygotowywanie projektów umów, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Pytania? Skontaktuj się z nami!
Chętnie pomożemy i doradzimy


Zakładka kontakt